Οικοσελίδα

Κοινοτικό Συμβούλιο
Σύνδεσμος Αποδήμων
Ιστορική Αναδρομή
Εκδηλώσεις

Ημερολόγιο

.

Αρχαιολογικοί Θησαυροί  |   Εκκλησίες   |   Φωτογραφίες   |   Ανακοινώσεις   |  Επικοινωνία

 

Τούτον ένι το χωρκό μου

Εις την επαρχία Πάφου έσιει έναν χωρκόν κτισμένο
Κέδαρες που το λαλούσιν για τ` αμπέλια εν` φημισμένο.
Εν καλός ο τόπος πο` `νι, τσι` έσιει αέραν καθαρόν
τσιαι τραβάσε για να πίννεις το κρυό του το νερόν.

Κάθεται μέσα στον κάμπο κατωθκιόν που την Λαόναν
τσιαι τα σπίδκια που τσιει πάνω φαίνουνται ούλλα ωςτο `ναν.
Δυτικά εν ο Δκιαρίζος μουγκαρίζει τον σιειμώναν,
έτσι ποταμόν στην Κύπρον έθθα δείτε να `σιει αλλόναν.

Σαν πηαίννεις στο Πρωτώριν, στην πλαγιάν ενός βουνού
το σκολείον εννάεύρεις τσιαι τον Δρυν του Αρφανού.
Το αρκάτζιν του Γιαννήτση που εν γεμάτο με βαδκιές
τα βουνιάτοποθεσίες Λούρες Κραμπάες Λουλλουβκιές.

Κατωθκιόν που το Λιμνάρι εν το όμορφο χωρκό μου
τσιαι το δίπατον το σπίτιν παπποπατρογονικόν μου.
Στες αυλάεςτων σπιδκιών του, στες φρακτάες χωραφούδκια,
σαν κοντεύκεις σου μυρίζουν τα λογής λογιών λουλλούδκια.

Έσιει τσι` όμορφα σπιτούδκια με την πέτραν πον κτισμένα
ανωούδκια, κατωούδκια πόξω, πόσσω ασβεστωμένα.
Με ταρράτσες τζιεραμίδκια, τσίγκους ή στεή τσιαι δώμαν
να μεν στάσσουν τον σιειμώναν βάλλουν πάνω κόννον, χώμαν.

Εν χωρκόν μαμμουρεμένον τσι` αρκοντοαμπελοχώριν,
τσιαι που τα χωρκά της Κύπρου πρώτον εν σταφιδοχώριν.
Έσιει αμπέλια μες τους κάμπους στες Πλευρές στα Λαονάρκα,
Βατερά Πεδκιές Πεζούλια, Λιιούδκια, Βούπιες Γουνάρκα.

Του χωρκού μου ούλλες οι στράτες εν χαμαί με τα τσιακκίλια,
που αθθρώποι τσι` οι γεναίτσιες παρπατούν τσιαι κόβκουν μίλια.
Στα χωράφκια τους πααίνουν για να σπύρουν, ζευκαρίσουν,
να τσαππίσουν, να θερίσουν, ν` αλωνέψουν, ν` ανεμίσουν.

Έσιει τσιαι δκυό εκκλησιές του Προδρόμου, τσι` ’η Αντώνη
που η χάρις των αγίων τους πιστούς πάντα τους σώζει.
Παρεκκλήσια τ` ’η Γιώρκη, τ` ’η Μάμα, Παναϊας
τ` ’η Δημήτρη εις τ` αλώνια, τσιαι Αγιάς Αναστασίας.

 

Αποσπάσματα από το ποίημα του συγχωριανού μας Πρωτοπρεσβύτερου Γρηγόρη Ευσταθίου «Τούτο ένι το χωρκό μου»
28 Ιανουαρίου 1974

 
 

Επισκέψεις ...:::

stat tracker for tumblr

©  Κέδαρες / Kedares